تماس با ما

تماس با ما

تماس با ما

    جانِلی گرافیک در سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را در ضمینه تبلیغات شروع کرد ، این فعالیت در ضمینه های مختلفی شامل می شود ، از تبلیغات چاپی تا تبلیغات مجازی ، همچنین گروه جانِلی فوتو نیز زیر مجموعه همین گروه بوده تا بخش های مختلف تبلیغات تکمیل شود .